fbpx
Home ԼուրերՀասարակականԻրավական Բացահայտվել են Երևանի քաղաքապետարանի նախկին պաշտոնյաների կողմից համայնքային հողերն օրենսդրության պահանջների խախտումներով օտարելու դեպքեր