Home Լուրեր Փող աշխատողներ են և ոչ մեկի տանձին չի, թե արդյունքն ինչ կլինի, ինքն իր փողի տերն է. Պետք է քայլել` կքայլի, գոռալ` կգոռա. Տիգրան Սիմոնյան