fbpx
Home Լուրեր Քաղաքական գործիչների շուրջ ութսուն տոկոսը խոսում է բացառապես աղետներից. ցուցադրելով սեփական ներաշխարհի զրոյական վիճակն ու գիտելիքների ողորմելիությունը.
Լևոն Շիրինյան